Propecia247.eu
Inget recept behövs
 
 

Välj ditt språk: United Kingdom España Deutschland France Sverige Danmark norwegian Nederland Polska Česká republika Portugal Ελλάδα Italia

 
 
Vi accepterar


 
Offline för tillfället

 

 

Kundberättelser

Doktorn skrev ut Propecia men priset var väldigt högt. Jag hade turen att hitta ert onlineapotek med generiska produkter som har samma kvalitet men till väldigt konkurrenskraftiga priser. Enastående!
- - Fredrik O -

 

Finasteride Testresultat


BAKGRUND: Androgenetisk alopecia genereras av androgen-beroende minimering av hårsäckar i skalpen, med dihydrotestosteron (DHT) angivet som den huvudsakliga orsaken. Finasteride är en typ II-hämmare av 5 alpha-reductase och kan minska mängden DHT i serum och skalp genom att hämma transformeringen av testosteron till DHT.

MÅLSÄTTNING: Det huvudsakliga målet var att avgöra ifall finasteride verkligen ger klara förbättringar hos män med Androgenetisk alopecia (manligt håravfall). METODER: I två 1-årstester samlades 1553 män (från 18-41 år) med Androgenetisk alopecia. De tog 1 mg/dag finasteride eller placebo och 1215 män fortsatte i en fortsatt blindstudie under ett andra år. Effektiviteten utvärderades i fråga om antalet hår på skalpen, utvärderingar av patienter och undersökare samt utvärdering av fotografier av experter.

RESULTAT: Man drog slutsatsen att Finasteride kan förbättra håret på skalpen vid 1 och 2 år (P < .001 mot placebo, alla jämförelser). Det kan också förbättra antalet hår (vid startpunkten = 876 hår) mätt på en circulär area med 2.5 cm i diameter (5.1 cm2) av en del av skalpen där håravfall har märkts. Denna area observerades under finasteride-behandling (107 and 138 hår jämfört med placebo vid 1 och vid 2 år, P < .001). Som man kan förvänta sig resulterade behandling med placebo av fortsat håravfall. Patienterna noterade också att behandlingen med finasteride saktade ner håravfallet och förbättrade hårtillväxten och förbättrade den generella konditionen hos håret. Sådana förbättringar rapporterades också av flertalet undersökande forskare. Vissa bieffekter rapporterades men de var överlag minimala. SLUTSATS: Finasteride 1 mg/dag påvisar avsevärda förbättringar i hårtillväxt i kliniska studier över 2 år hos patienter med manligt håravfall.

Presenterat av: Department of Clinical Research